پس اندازش کن - قصه های بانی مانی

«قصه های بانی مانی» مجموعۀ 4جلدی از انتشارات مهرسا با همکاری نشر مهر و ماه است که قصد دارد به کوچولوها سواد مالی بدهد. در این مجموعه با زبانی آسان و با محوریت شخصیت هایی دوست داشتنی، کودکان 5 تا 7 سال را مفاهیم پول توجیبی، کمیابی پول و ضرورت انتخاب، بودجه بندی، پس انداز و... آشنا می کند. در هر کدام از این کتاب ها کودک یک مفهوم مرتبط با امور مالی را می شناسد. در کتاب «پس اندازش کن» کودک می آموزد که پس انداز کردن راه مناسبی برای رسیدن به خواسته هایش است. این مجموعه در آکادمی هوش مالی نیز تأیید شده است.
38,000 تومان